ORGANY KOŁA

Aktualnie w skład zarządu wchodzą:

                                                      PREZES –
Edward Kowalczyk

 

 
ŁOWCZY – Stanisław Dybza

 
SKARBNIK Krzysztof Haras


SEKRETARZ
Mariola Matyjaszek
Kufe
l  
   
 W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Koledzy:

przewodniczący – Wojciech Fidut

członek
- Andrzej Batorski

członek – Jacek Kuźma
 

Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Zamościu:

Kol. Czesław Podkański

Kol. Henryk Łagód

Kol. Ryszard Chodorek

 
 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja