OBWODY ŁOWIECKIE

 Dzierżawimy dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 15.690 ha . Obwód Nr 250 ma 9.320 ha w tym 2.367 ha lasu, natomiast obwód 249 ma 6370 ha powierzchni w tym 930 ha lasu. Obwody te obejmują gminy Turobin, Wysokie, Zakrzew. Obwody położone są na terenach powiatu biłgorajskiego i lubelskiego. W dzierżawionych obwodach występuje głównie: dzik, zwierzyna drobna, płowa i ptactwo.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja