ORGANY KOŁA

Aktualnie w skład zarządu wchodzą:

                                                      PREZES – Edward Sosnowski
 


 
ŁOWCZY – Stanisław Dybza

 

SKARBNIK Krzysztof HarasSEKRETARZ
Mariola Matyjaszek
Kufe
l  
   
 W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Koledzy:

przewodniczący – Edward Kowalczyk

członek
- Andrzej Batorski

członek – Stanisław Gajór
 

Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Zamościu:

Kol. Czesław Podkański

Kol. Henryk Łagód

Kol. Ryszard Chodorek